Privacy

Zangkoor A-Do-Re (gevestigd aan Jura 47, 3524 HK, Utrecht) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van verschillende groepen mensen: leden, dirigent en websitebezoekers. In deze privacyverklaring vatten we samen welke gegevens we verwerken en hoe we dat doen.

Heeft u vragen, dan helpen we u graag. We zijn bereikbaar via bestuur@a-do-re.nl

Welke gegevens verwerken we en waarom?

1. Leden en dirigent

Welke gegevens? Voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, rekeningnummer, accountgegevens om in te loggen op de ledenzone van de website, en gegevens die nodig zijn voor het functioneren van het koor (zoals de datum van inschrijving, stemgroep, foto’s van optredens).

Waarom? De gegevens zijn nodig voor het functioneren van het koor en het afhandelen van betalingen.

Hoe lang? Tot maximaal één jaar na beëindiging van het lidmaatschap (en 7 jaar voor zover fiscaal verplicht). Foto’s van optredens archiveren we voor onbepaalde tijd.

2. Websitebezoekers

Welke gegevens? Er worden geen gegevens van websitebezoekers opgeslagen (zie ‘Cookiebeleid’). Als u contact met ons opneemt per e-mail, verstrekt u persoonsgegevens aan ons zoals e-mailadres, naam en eventueel telefoonnummer.

Waarom? De gegevens die u verstrekt worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen. Ze worden niet in een gegevensbestand opgenomen.

Hoe lang? De gegevens worden gebruikt zolang als nodig is voor het contact.

Hoe verwerken we uw gegevens?

Delen met derden

Zangkoor A-Do-Re verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals de hostingprovider van onze website), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zangkoor A-Do-Re blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zangkoor A-Do-Re en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@a-do-re.nl. We kunnen dan extra informatie vragen om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan.

Tot slot wijzen we u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Zangkoor A-Do-Re gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan de website.